இராணுவ புலனாய்வாளர்களுடன் சிவாஜி இணைந்து இனப்படுகொலை நினைவுகூரல்!

முன்னாள் மற்றும் இன்னாள் சிறிலங்கா இராணுவ ஒட்டு குழு மற்றும் புலனாய்வு துறையுடன் இணைந்து இனப்படுகொலை நினைவு நாளை வவுனியாவில் நினைவு கூர்ந்த சிவாஜிலிங்கம்.

Powered by Blogger.