இலங்கை மின்சார சபைக்கு நட்டம் 4923 கோடி

இலங்கை மின்சார சபைக்கு கடந்த வருடம் 4923கோடி ரூபா நட்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.
கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு இலங்கை மின்சார சபைக்கு ஏற்பட்ட நட்டத்துடன் ஒப்பிடும் போது நூற்றுக்கு 240 வீதம் அதிகமாகும் எனவும் நிதி அமைச்சு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு 1449 கோடி ரூபா நட்டம் ஏற்பட்டதாகவும் நிதி அமைச்சு மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

Powered by Blogger.