சர்வதேச நாட்டு கொடிகளுடன் எமது தேசியக்கொடி!

09.06.2018  இடம்பெற்ற கலை, கலாச்சார நிகழ்வு ஒன்றில் எமது தேசிய கொடியின் கம்பீரமான தோற்றம்.

No comments

Powered by Blogger.