அரசியல் அல்லப்பறைகள் நகைச்சுவைக் காணொளி!

அரசியல் கட்சி தொடங்கிய இளைஞர்கள் எடுத்த விபரீத முடிவு.
யாழ் இளைஞர்களின் ஆக்கத்தில்.


#Jaffna  
Powered by Blogger.