ஜெனீவா ஜநாவில் பொங்குதமிழ் அகவைபேதமின்றி அணிதிரள்வோம்!

எதிர்வரும் 17.09.2018 இன அழிப்புக்கு நீதிகேட்டு ஜெனீவா ஜநாவில் பொங்குதமிழ் அகவைபேதமின்றி அணிதிரள்வோம்
 தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு நோர்வே.

 #ஜநாவில் #பொங்குதமிழ் 

No comments

Powered by Blogger.