சமையல் எரிவாயுவின் விலை அதிகரிப்பு ?

சமையல் எரிவாயு 12.5 கிலோகிராம் சிலிண்டர் ஒன்றின் விலை 158.00 ரூபாவினால் உயத்துவதற்கு வாழ்க்கைச் செலவுக் குழு தீர்மானித்துள்ளது.
இதன்படி, சமையல் எரிவாயுவின் விலை நாளை (25) முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
புதிய விலை அதிகரிப்புடன் 12.5 கிலோகிராம் எடையுள்ள ஒரு சிலிண்டர் 1696.00 ரூபாவாக அதிரிக்கின்றது.
உலக சந்தையில் சமையல் எரிவாயுவின் விலை அதிகரித்துள்ளதனால் சிலிண்டரின் விலையை அதிகரிக்குமாறு லிட்ரோ மற்றும் லஃப் நிறுவனங்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளன. இதனையடுத்து கடந்த 21 ஆம் திகதி இந்த தீர்மானத்தை வாழ்க்கைச் செலவுக் குழு எடுத்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது.
இந்த வருடத்தில் சமையல் எரிவாயுவின் விலை அதிகரிப்படவுள்ள இரண்டாவது சந்தர்ப்பம் இதுவாகும். கடந்த ஏப்றல் 27 ஆம் திகதி ஒரு சிலிண்டர் சமையல் எரிவாயுவின் விலை 245 ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்பட்டது. அத்துடன், கடந்த ஜூன் 29 ஆம் திகதி மீண்டும் எரிவாயுவின் விலை 138 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டது

No comments

Powered by Blogger.