கலைஞருக்கு கடைசியாய் சில வரிகள்-உமாகரன் ராசைஜா!

கலைஞருக்கு கடைசியாய் சில வரிகள்.!
இப்படிக்கு
புதுவையின் பேரன்.

#Umakaran  #Rasaiya  #jaffna  Tamilnew  #kavithai
Powered by Blogger.