பிள்ளையானை சிறையில் சென்று பார்வையிட்டார் நாமல் !

நாமல் ராஜபக்ஷ மட்டக்களப்பு சிறைசாலையில்  இருக்கும் முன்னாள் முதலமைசர் சிவநேச துறை சந்திரகாந்தனை சந்தித்துள்ளார்

No comments

Powered by Blogger.