தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் கல்வி வளர்ச்சி திட்டத்தின் உதவி!

நாவற்குழியில் அமைந்துள்ள அப்பன் கிராமத்தில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினரால் கற்கை நெறி உபகரணங்கள் இன்று 28.9.2018 வழங்கப்பட்டது

No comments

Powered by Blogger.