புதிய அமைச்சர்கள் விபரங்கள்!

ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தலைமையில் புதிய அமைச்சரவை நியமனம் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் தற்போது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது.


அமைச்சர்களின் விபரங்கள்

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ – நிதி மற்றும் பொருளாதார விவகார அமைச்சு.

நிமல் சிறிபால – போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமானச் சேவைகள் அமைச்சு.

சரத் அமுனுகம – வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புக்கள் அமைச்சு

மஹிந்த சமரசிங்க – துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்துறை அமைச்சு.

மஹிந்த அமரவீர – விவசாயத்துறை அமைச்சு

விஜித் விஜயமுனி சொய்சா – கடற்றொழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமிய பொருளாதார அமைச்சு.

ரஞ்சித் சியம்பலா – மின்சக்தி மற்றும் மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அமைச்சு.

விஜயதாச ராஜபக்ஷ – கல்வி மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சு.

பைசர் முஸ்தபா – விளையாட்டுத்துறை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி சபைகள் அமைச்சு

டக்ளஸ் தேவானந்தா – புனர்வாழ்வு, மீள்குடியேற்றம், வடக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் இந்து சமய விவகார அமைச்சு

ஆறுமுகம் தொண்டமான் – மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி அமைச்சு

வசந்த சேனநாயக்க – சுற்றுலாத்துறை மற்றும் வனஜீவராசிகள் அமைச்சு.

வடிவேல் சுரேஷ் – பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சு.

பிரதி அமைச்சர்களின் விபரம் 

சுற்றுலாத்துறை மற்றும் வனஜீவராசிகள் பிரதி அமைச்சர் – ஆனந்த அழுத்கமகே

#Tamilnews  #Tamil  #Srilanka #Colombo  #Tamilarul.net 

No comments

Powered by Blogger.