வெள்ளவத்தை மயூரபதி ஶ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய நவராத்திரி தின 8ஆவது நாள்!

வெள்ளவத்தை மயூரபதி ஶ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன் ஆலயத்தில் இன்று நடைபெற்ற நவராத்திரி தின 8ஆவது நாள் பூசை வழிபாடுகள்!

No comments

Powered by Blogger.