பதிய அரசமைப்பு நிறைவேறாவிட்டால் நான் இராஜினாமா செய்வேன்?

பதிய அரசமைப்பு நிறைவேறாவிட்டால் நான் இராஜினாமா செய்வேன். அதற்காக இந்த கேள்வியை ஒவ்வொரு தடவையும் என்னிடம் கேட்க கூடாது- பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன்

No comments

Powered by Blogger.