ஐநாவில் மைத்திரி நைனா??

ஐநாவில் மைத்திரி நைனா
சிரியாவிற்கு S-300 இந்தியாவிற்கு S-400 இரசியா அதிரடி
மார்தட்டும் மங்கள
சீனாவின் தாய்வான் திட்டம்
கொழும்பில் துறைமுக நகரம்
அமெரிக்க வட்டியும் சீனாவும்
மாவீரர் நாளுக்கு அனுமதியில்லையாம் போன்றவை பற்றிய கலந்துரையாடல்

No comments

Powered by Blogger.