மஞ்சள் சிவப்பு கொடியுடன் வாகரை கண்டலடி துயிலுமில்லம் எழுச்சி பெறுகிறது

வாகரை கண்டலடி மாவீரர்துயிலுமில்லத்தில் இன்று (18.11.2018) (ஞாயிற்றுக்கிழமை ) சிரமதானப்பணிகள் நடைபெற்று துயிலுமில்லத்தில் மஞ்சள் சிவப்பு கொடியுடன் கண்டலடி எழுச்சி பெறுகிறது.

No comments

Powered by Blogger.