வீரவணக்க நிகழ்வு -சுவி்ஸ்

முள்ளிவாய்க்கால் இறுதிச் சமரில் வீரச்சாவைத் தழுவிய வரலாற்று நாயகர்களில்  முதற்கட்டமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மாவீரர்களுக்கான மாவீர வணக்க நிகழ்வு.

No comments

Powered by Blogger.