தேசிய மாவீரர் நாள் 2018 - சுவிஸ்

தமிழீழ விடுதலைக்காய் களமாடி, வழிகாட்டி விழிமூடிய உத்தமர்களை வணங்கி உறுதிகொள்ளும் புனித நாள்.!
27.11.2018; செவ்வாய்க்கிழமை மதியம் 12:30 மணி 
Forum Fribourg, Route du Lac 12, 1763 Granges-Paccot

No comments

Powered by Blogger.