மாவீரர் நாள் – 2018 நியூசிலாந்து

எதிர்வரும் மாவீரர் நாள் 27/11/2018 அன்று மாலை 6.00 முதல்  முன்னாயத்தங்களும் செய்யப்பட்டு சரியாக 6.30 மணிக்கு (Mount Roskill war memorial Hall) 13 May Rd, Mount Roskill, Auckland 1041 இல் கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பிக்கப்படும்.

No comments

Powered by Blogger.