பெரிய பண்டிவிரிச்சான் மாவீரர் துயிலும் சிரமதானப் பணிகள் ஆரம்பம்!

மன்னார் பெரிய பண்டிவிரிச்சான் மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் இன்று சிரமதானப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 #Tamilnews  #Tamil  #Mannar #Pandivirishan  #Tamilarul.net 

No comments

Powered by Blogger.