நாவற்குழியில் த.தே.ம.முன்னணியினரால் கற்கை நெறி உபகரணங்கள் வழங்கி வைப்பு!

நாவற்குழியில் அமைந்துள்ள அப்பன் கிராமத்தில் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினரால் கற்கை நெறி உபகரணங்கள் இன்று 06.10.2018 வழங்கப்பட்டது

No comments

Powered by Blogger.