மட்டக்களப்பு புனானை புகையிரத பாதையின் தற்போதைய நிலை

மட்டக்களப்பில்  எவரும் கவணிப்பா இல்லாமல் புனானை புகையிரத பாதையின் தற்போதைய நிலைமை காணப்படுகிறது. இதனை அரசு அரசியல் அதிகாரிகள் கவணத்தில் மோற்கொள்ள வேண்டும். 

No comments

Powered by Blogger.