சூறாவளி எப்படி உருவாகுகின்றது?

சூறாவளி எப்படி உருவாகுகின்றது?Powered by Blogger.