நல்லூர் கந்தனின் முருகன் ஆலய சூரசம்ஹராம்(படங்கள்)

நல்லூர் கந்தனின் முருகன் ஆலயத்தில் இன்று13.11.2018 சூரன் போர் இடம்பெற்றது.அதில் பல்லாயிரக்கணக்கான  பத்தர்கள் சிறப்பு வழிபாட்டில் இடுபட்டனர்.

No comments

Powered by Blogger.