தேசியத் தலைவர் அகவையில் யாழ் பல்கலைக்கழக புதிய மாவீரர் திடல்

 யாழ் பல்கலைக்கழத்தில் பல்வேறு  இடையூருகளுக்கு மத்தியில் பல தடைகளை உடைத் தெறிந்து மாணவ செல்ணங்களின்உதவியால்
 இன்று தேசியத் தலைவர் அகவை நாளில் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் புதுப் பொலிவுடன் புதிய மாவீரர் திடல்  அமையப் பெற்றுள்ளது.
Powered by Blogger.