திருநகர் கிளிநொச்சி212 குடும்பத்திற்கு நோர்வே உதவி!

திருநகர் - கிளிநொச்சி  212 குடும்பத்திற்கு வெள்ள அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கான் உதவிகள் நோர்வே வழங்கியிருந்தது.

No comments

Powered by Blogger.