யேர்மனி கிரீபில்ட் தமிழாலயம் நிவாரண உதவி

யேர்மனி கிரீபில்ட் தமிழாலயம் 100000ரூபாய்கள் நிதிப் பங்களிப்பினை உடனடி நிவாரணத்துக்காக அனுப்பி வைத்துள்ளனர்

வெள்ள அணர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் நிவாரணப் பணிகள்  இடம்பெற்றது. இதனை மணித நேய உள்ளங்கள் வழங்கினார்.

No comments

Powered by Blogger.