தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி"கிராமமட்டத்தில் மக்கள் சந்திப்பு

தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் "கிராமமட்டத்தில் மக்கள் சந்திப்பு " செயல்திட்டத்தில் இன்று (02.12.2018) மக்கள் சந்திப்பு... இதில் மக்கள்
ஆர்வமுடன் கலந்து தமது சந்தேகம் பலவற்றையும் கேள்வியாக கேட்டனர் அதற்கு மிகவும் சிறந்த முறையில் தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் மற்றும் பொதுச் செயலாளர் விளக்கம் அளித்தனர்.

Powered by Blogger.