பேசாலையில் குருதித்தானம் !

மன்னாா் பேசாலையில் , சென் பத்திமாவித்தியாலய பழைய மாணவா்களான கோல்டன் ஸ்ரார் மற்றும் பேரொளி கழகத்தினா்
இணைந்து குருதிக்கொடை நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்திருந்தனா்.

No comments

Powered by Blogger.