சிங்கள பௌத்த பேரினவாதத்தின் (சு)தந்திர தின எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்!

தொடரும் தமிழின அழிப்பு! 
சிங்கள பௌத்த பேரினவாதத்தின் (சு)தந்திர தின எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்!.

Date:  04 Feb 2019
Time:  10 AM - 12.PM

Sri Lanka High Commission  
13 Hyde Park Gardens, London W2 2LU  

(Nearest station: 
Lancaster Gate)
தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு 
         பிரித்தானிய 
02033719313,07496108923
WWW.tccuk.org

No comments

Powered by Blogger.