இ.போ.ச.காரைநகர் பேருந்து மீது தாக்குதல்!

இ.போ.சபைக்குச் சொந்தமான காரைநைர் - வவுனியா நோக்கிப் பயணித்த பேருந்தின் மீது தாக்குதல்.

No comments

Powered by Blogger.