யேர்மனி சுவெற்ராநகர் கனகதூக்கா அம்பாள் ஆலய ஆஞ்சநேயர் ஜயந்தி பூஜை!

யேர்மனி சுவெற்ராநகர்  கனகதூக்
கா அம்பாள் ஆலயத்தில் நேற்று  பிரமாண்டமாக ஆஞ்சநேயர் ஜயந்தி தின விசேட பூஜை. இடம் பெற்றது இதில் பல அடியார்கள் அருள் பெற்றனர்.

No comments

Powered by Blogger.