ஈழத்தில் வரலாறு படைத்த மட்டுவில் பன்றித் தலைச்சி கண்ணகி அம்மன் கோவில் பங்குனித் திங்கள் பொங்கல்!(படங்கள்)

ஈழத்தில் வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க  திருவருள் மிகு மட்டுவில் பன்றித் தலைச்சி கண்ணகி அம்மன் கோவில் பங்குனித் திங்கள்  பொங்கல் உற்ஷவம். இன்று பல்லாயிரக் கணக்கான மக்கள் பத்தி பரவசமூட்டும் வகையில் பொங்கல் இடம்பெற்றது.

No comments

Powered by Blogger.