கனகராயன் குளம் ஸ்ரீ முருகன் ஆலய அடிக்கல் நாட்டு விழா!!

இன்றைய தினம் கனகராயன் குளம் ஸ்ரீ முருகன் ஆலய அடிக்கல் நாட்டு விழா.மிக சிறப்பாக மிக சிறப்பாக இடம்பெற்றது.

No comments

Powered by Blogger.