யாழில் தமிழ் இலக்கணப் பூங்கா புத்தக வெளியீடு!!

தமிழ் இலக்கணப் பூங்கா (ஏழாம் பதிப்பு)பண்டிதர் ச.வே.பஞ்சாட்சரம் அவர்களினால் செதுக்கப்பட்ட எழுத்து புத்தகம்  இன்று 10/4/2019 யாழ் வை.எம்.சி.மண்டபத்தில் வெளியீடு செய்ப்பட்டது. பலதரப்பட்ட படைப்பாளர்கள் வருகை தர்பட்ட கொளரவிக்கப்பட்டார்கள்.
No comments

Powered by Blogger.