"சிட்டிவேரம் கண்ணகி அம்மன்" ஆலய 7ஆம் திருவிழா!📷

ஈழமண்ணின் புகழ்பூத்த,வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஆலயங்களில் ஒன்றான
"சிட்டிவேரம் கண்ணகி அம்மன்" ஆலய 8ஆம் திருவிழா வெகு சிறப்பாக இடம்பெற்றது.
Powered by Blogger.