இலங்கை இஸ்லாமியப் பயங்கரவாதத்தை அடக்குமா?

இலங்கை இஸ்லாமியப் பயங்கரவாதத்தை அடக்குமா?
இரசியாவின் புதிய ஏவுகணை எதிர்ப்பு முறைமை எஸ்-500
தெறிக்குமா துருக்கி அமெரிக்க உறவு?


ஈரானுக்கு எதிராக போர் வெடிக்குமா?
யேமன் போராளிகளிடம் ஆளில்லா விமானங்கள்
அறுதிப் பெரும்பான்மை கிடைக்காவிடில் மோடி ஓரம்கட்டப்படுவாரா? போன்றவை பற்றிய உரையாடல்
Powered by Blogger.