முல்லைத்தீவிலுள்ள தனியார் விடுதியொன்றிலிருந்து சட்டவிரோத இராணுவ உபகரணங்கள்!!

முல்லைத்தீவிலுள்ள தனியார் விடுதியொன்றிலிருந்து இன்று மீட்கப்பட்டதாக கூறப்படுகின்ற சட்டவிரோத இராணுவ உபகரணங்கள்
Powered by Blogger.