மட்டக்களப்பில் முன்னணி அலுவலகத்தில் மாவீரன் பொன்.சிவகுமாரின் 45வது நினைவு நினைவேந்தல்!!📷

இன்று பொன்.சிவகுமாரன் அண்ணனின் 45வது நினனைவேந்தல் மட்டக்களப்பு மாவட்ட  தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி காரியாலயத்தில் நினைவு கோரப்பட்டது.


No comments

Powered by Blogger.