முன்னாள் நிதித்துறை வழங்கற்பகுதி போராளி சாவடைந்தார்!!

முன்னாள் போராளி அஜித் அவர்கள் (நிதித்துறை வழங்கற்பகுதி) 02.06.2019 நேற்று 02.06.2019புதுக்குடியிருப்பில் சாவடைந்தார்.இவர் முன்னாள் போராளி மலரினி(வழங்கற்பகுதி) அவர்களின் கணவராவார் அவருக்கு தமிழ் அருள் இணையம் இறுதிவணக்கம் செலுத்துகிறது. 

No comments

Powered by Blogger.