வெள்ளவத்தை மயூரபதி ஶ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன் ஆலய அபிசேகம்!!📷

வெள்ளவத்தை மயூரபதி ஶ்ரீ பத்திரகாளி அம்மன் ஆலயத்தில் இன்று (12.06.2019) நடைபெற்ற அபிசேகம் மற்றும் ஆராதனைகள்!Powered by Blogger.