காரைக்கால் சிவன் கோவில் 6ஆம் நாள் திருவிழா!📷

காரைக்கால் சிவன் கோவில் 6ஆம் நாள் திருவிழா.. ஓம் நமசிவாய.

#tamil #tamilculture #hindu #sivan #hindutemple #hindufestival #inuvil #tamilhindu  @ Karaikkal, Sri Lanka

No comments

Powered by Blogger.