தமிழீழ கின்னத்திற்க்கான தமிழர் விளையாட்டு விழா ஆரம்பம்-சுவிஸ்!!📷

இன்று சுவிஸ்லாந்தில் தமிழீழ கின்னத்திற்க்கான தமிழர் விளையாட்டு  விழா மிகவும் சிறப்பாக ஆரம்பமாகி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது.இவ் இடம் முறை. பெரும்பாலான இளையோர்கள் பங்கு பற்றும்  தமிழர் விளையாட்டு விழா ஆகும்.  நிகழ்வு வெகு சிறப்பாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.

No comments

Powered by Blogger.