கற்கரை கற்பக விநாயகர் ஆலய மஞ்சம் மற்றும் வேட்டைத் திருவிழா.!📷

கற்கரை கற்பக விநாயகர் ஆலய மஞ்சம் மற்றும் வேட்டைத் திருவிழா இன்று வெகு சிறப்பாக இடம்பெற்றது.

No comments

Powered by Blogger.