பொன்னாலை வரதராஜப் பெருமாள் ஆலய சப்பறத் திருவிழா!!📷

பொன்னாலை வரதராஜப் பெருமாள் ஆலய சப்பறத் திருவிழா. பல நூற்றுகணக்கான பக்தர்களுடன் அர கர அரோகரா எனும் ஒலியுடன் சப்பறம் வானனனஅசைந்துவரும் காட்சி வெகு சிறப்பாக இடம்பெற்றது.

No comments

Powered by Blogger.