வவுனியாவில் தமிழ் மக்கள் கூட்டணி மக்கள் சந்திப்பு!!📷

வவுனியா தெற்கு பகுதியில் உள்ள சாம்பல் தோட்டம் கிராமத்தில் தமிழ் மக்கள் கூட்டணி மக்கள் சந்திப்பு நடைபெற்றது.

No comments

Powered by Blogger.