நல்லூர் ஈழத்து சீரடி சாய் ஆலய தேர்த்திருவிழா !📷

நல்லூர் ஈழத்து சீரடி சாய் ஆலய தேர்த்திருவிழா இன்று  12.10.2019 கெகு சிறப்பாக இடம்பெற்றது. நூற்றுக்கு மேற்பட்ட பக்த்தர்களுடன் சீரடி சாய் வலம் வந்தார்.Powered by Blogger.