2ம் லெப் மாலதி படையணி விம்பங்கள்!📷

பெண் விடுதலைக்கு வித்திட்ட 2ம் லெப் மாலதி “..அடிமைத்தனத்தின் விலங்குகளை உடைத்தெறியாத எந்த ஒரு நாடும், எந்த ஒரு சமூகமும், முழுமையான சமூக விடுதலையைப் பெற்றதாக கூறமுடியாது…”

தமிழீழத் தேசியத்தலைவர் மேதகு வே. பிரபாகரன் அவர்கள்Powered by Blogger.