பாடசாலை மாணவர்களுக்கு சீருடை, பாதணிகளுக்கு வவுச்சர்!!

ஜனவரி மாதம் சீருடை மற்றும் பாதணிகளுக்கான வவுச்சர் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வழங்கப்படவுள்ளதாக அமைச்சர் டளஸ் அழகப்பெரும கூறியுள்ளார்
Powered by Blogger.