ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் திருமணத்துக்கு சட்டபூர்வ அந்தஸ்து உண்டா? ர‌ஷிய அதிபர் !

ர‌ஷியாவில் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் திருமணத்தை சட்டபூர்வமாக்க வேண்டுமென நீண்டகாலமாக கோரிக்கை இருந்து வரும் நிலையில் அதிபர் புதின் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
Powered by Blogger.