கொரோனவால் M.I.A யாழ் பூர்வீக பாடகி மாதங்கிக்கு ஏற்பட்டுள்ள விபரீதம்

எனக்கு கொரோனா தடுப்பு ஊசி ஏற்றப் போகிறார்கள் என்றால்
அதனை விட செத்து போகலாம் என்று யாழ்ப்பாணத்தை பூர்விகமாக கொண்ட பாப் பாடகி மாதங்கி என்னும் M.I.A சர்சையான கருத்தை வெளியிட்டுள்ளார்.  ஏனெனில் தனது மகனுக்கு பள்ளி தொடங்குவதற்கு முன்பு தடுப்பூசி போடுமாறு புலம்புகிறார்.Aபாப் படகி
Powered by Blogger.