கரும்புலிகள் நாள்! உயிராயுதங்கள் நினைவு சுமந்த எழுச்சி நிகழ்வு!! – 2020


தமிழீழத் தாய்மண்ணின் விடியலுக்காய் தம்மை வெடியாக்கி சரித்திரமான அனைத்து கரும்புலி மாவீரர்களையும் நெஞ்சிலிருத்தி வீரவணக்கம் செலுத்த அனைவரையும் அழைக்கின்றோம். தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக்குழு – பெல்சியம்
Powered by Blogger.